MESSER OG UTSTILLINGS KALENDER

HØST 2020

Rennebumartnan        AVLYST pga COVID-19

Sør Trøndelag

14-16 August   

Norwegian Made - Marked i Risør

Risør

5 - 6 September

Kunst & Kult 

Lerbrekk Skule på Varhaug, Hå Kommune 

24 - 25 Oktober

Solamessen

Åsenhallen, Sola

6-7 November

Julemarked på Selvåg Gartneri

Krossbergveien 81, 4047 Hafrsfjord 

4 - 6 Desember